Aktualne promocje
Najczęściej pobierane


Tworzenie stron www
2011-08-08

Zmiany w podatku od towarów i usług dotyczące obrotu złomem - dotyczy VAT

Od dnia 1 kwietnia 2011 r. uległy zmianie zasady rozliczania podatku od towarów i usług dotyczące obrotu złomem. Obecnie obowiązuje tak zwany mechanizm odwróconego poboru (reverse charge), polegający na tym, że podatek rozlicza nabywca towaru, a nie jak zwykle robiłby to dokonujący dostawy. Aby powyższy mechanizm mógł zafunkcjonować dostawa dokonywana musi być przez czynnego podatnika podatku od towarów i usług, niekorzystającego ze zwolnienia podmiotowego którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o podatku od towarów i usług oraz czynność ta nie może być objęta zwolnieniem przedmiotowym od towarów używanych.

Do dnia 1 lipca 2011 r. ustawa o podatku od towarów nie definiowała tego, co należy rozumieć jako złom, pomimo że w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawodawca posługiwał się tym pojęciem. W związku z tym powstawały liczne wątpliwości w tym zakresie.
W dniu 2 maja 2011 r. Minister Finansów wydał nawet w tej sprawie interpretację ogólną w której wskazał, że przez złom dla potrzeb stosowania art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług należy rozumieć złom metali, w tym złom stalowy (wsadowy i niewsadowy) żeliwny i metali nieżelaznych, jak również złom metali szlachetnych. W zakres złomu wliczono również zużyte akumulatory ołowiowe i ich części.

Powyższe stanowisko jest nieaktualne w stosunku do dostaw dokonanych od dnia 1 lipca 2011 r., kiedy to zmianie uległo brzmienie art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług. Obecnie w powyższym przepisie zrezygnowano z użycia pojęcia złom, znajduje się w nim natomiast odniesienie do załącznika nr 11 do ustawy, w którym to wskazano, nabycie których towarów będzie objęte mechanizmem odwróconego poboru. Są to:

1. Granulki i proszek z surówki, surówki zwierciadlistej lub stali - wyłącznie wlewki lub gęsi zwykle ze stali wysokostopowej, otrzymywane przez przetopienie i odlanie drobniutkich odpadów lub złomu,
2. Pozostałe metale nieżelazne i wyroby z nich; cermetale; popiół i pozostałości zawierające metale i związki metali - wyłącznie odpady i złom metali nieszlachetnych,
3. Odpady szklane,
4. Pozostałe odpady gumowe,
5. Odpady z tworzyw sztucznych,
6. Odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal,
7. Odpady i braki ogniw i akumulatorów elektrycznych; zużyte ogniwa i baterie galwaniczne oraz akumulatory elektryczne,
8. Surowce wtórne z pozostałych metali - wyłącznie odpady i złom.

Jak widać katalog uległ znacznemu rozszerzeniu w stosunku do katalogu przedstawionego w interpretacji. Można więc zaryzykować twierdzenie, że obecnie omawiana regulacja obejmuje nie tylko obrót złomem, lecz ogólnie surowcami wtórnymi.


Marek Sikorski
Młodszy Konsultant Podatkowy
ISP Modzelewski

Dane kontaktowe do firmy Signform.pl
Adres:
www.signform.pl Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 81
02-001 Warszawa
Telefony:
+48 608 436 383
Pozostałe dane:
NIP: 526-24-68-304
Regon: 016391241
biuro@signform.pl
Dane konta bankowego:
Konto bankowe: 94 1090 1883 0000 0001 0149 4536
Bank Zachodni WBK S.A.
9 Oddział w Warszawie
© www.iform.pl   Regulamin serwisu